+ příznaky.info

Alkoholismus (Závislost na alkoholu)

Příznaky

Seznam příznaků, které se mohou u onemocnění vyskytovat. Zvýrazněně jsou projevy které jsou nezbytné, ostatní se mohou ale nemusí vyskytovat.

Popis alkoholismu

Na alkoholismus nahlížíme ze dvou stran - příjmem velkých dávek alkoholu a jejím zničujícím účinkem na mnohé tkáně a nebezpečím abstinenčního syndromu. Taktéž je alkoholismus vztahován ke zhoršení sociální situace závislého.

Velmi typické příznaky alkoholika:

 • časté destruktivní intoxikace, které komplikují sociální integraci a pracovní povinnosti
 • selhání manželství a partnerských vztahů
 • opuštění zaměstnání v důsledku absencí
 • časté úrazy
 • postihy za řízení motorového vozidla v opilosti
 • zatčení nebo případná hospitalizace pro delirium tremens nebo alkoholickou cirhózu

Výskyt

Poměr mužů k ženám je přibližně 4:1. U dětí a dospívajících lze vysledovat stoupající trend.

Komplikace

Alkohol se vstřebává do krve především z tenkého střeva. Nejběžnějším ogánová selhání alkoholiků je jaterní cirhóza, arytmie, poškození mozku, gastritida. K jaternímu poškození přispípvá nedostatečná výživa, která alkoholismus provází.

Biologická závislost na alkoholu způsobuje po odnětí několik druhů projevů:

 • abstinenční syndrom - začíná obvykle 12-48 hodin po vysazení alkoholu. Mírná forma se vyznačuje třesem, slabostí, pocením, zvracením někdy i epilepsií

 • alkoholická halucinóza - po excesivním pití se objevují sluchové i zrakové halucinace

 • delirium tremens - těžká forma abstinenčního syndromu. Začíná atakou úzkosti, špatným spánkem a děsivými sny s pocením a hlubokou depresí. Tepová frekvence mezi 100-120/min s teplotou mezi 37-38°. Objevují se halucinace vedoucí ke strachu a neklidu. Objevuje se trvalý silný třes, pacient nedokáže koordinovat svoje pohyby a musí být zabezpečen proti zranění. Delirium může být smrtelnou poruchou, většinou však končí spontáně 2.-10.den po vysazení alkoholu.

 • cirhóza s hrozícím jaterním komatem - projevuje se náhlým otupěním, třesem na předpažených končetinách. Velmi vážný stav ohrožující život.

 • Korsakovův syndrom - poruchy nedávné paměti vyúsťujě ve Wernickeho encefalopatii tedy obrnu okohybných svalů

 • Patická opilost - vzácně se objevující nekontrolované iracionální jednání po požití malého množství alkoho s následným hlubokým spánkem a amnézií

Léčení

Z medikativní léčby se podávají léky na zklidnění a tlumení záchvatu. U mnoha pacientů může fungovat pouze psychologická podpora a přesvědčování a takto funguje následující terapie.

Další možností je užívání medikamentů, které reagují s alkoholem a způsobí pacientovi po požití extrémně nepříjemné stavy čímž by se měl dalšímu užívání vyvarovat.Napište nám Váš příběh!