+ příznaky.info

Podmínky užití

Prosím přečtěte si následující základní pravidla, která opravňují Vaše použití stránky priznaky.info a všech jejích služeb.

Obecné informace

Užívání služeb priznaky.info jsou předmětem následujích podmínek:

  1. Používáním služeb stránky priznaky.info souhlastíte, že jste právně vázáni těmito podmínkami, které nabývají účinosti okamžitě po Vašem prvním použitím služeb priznaky.info. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami, prosím nepoužívejte těchto služeb.
  2. Priznaky.info může kdykoliv změnit tyto podmínky pouhou změnou tohoto textu online. Kontrolujte tyto podmínky pravidelně, abyste si byli jisti, že neproběhly žádné změny. Pokud budete pokračovat v užívání služeb priznaky.info i po provedených změnách, souhlasíte tímto se všemi provedenými změnami.

Užití stránky Priznaky.info a jejich služeb

  1. Web priznaky.info můžete používat pouze k legálním účelům. Náhráním souboru nebo odesláním textu na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že všechny Vámi poskytnuté materiály jsou přesné a originální, neporušují práva třetích stran včetně práv duševního vlastnictví a práva na soukromí.
  2. Souhlasíte s tím, že v přápadě, že třetí strana tvrdí, že jste nelegálně nahráli její materiál, berete plnou zodpovědnost na sebe, že tento Vámi poskytnutý materiál splňuje všechny platné zákony ČR.
  3. Pokud nahrajate nějaké soubory pomocí služby priznaky.info, souhlasíte že soubory budou zvěřejněny a nebudete tvrdit, že vlastníte nebo máte výhradní práva na tento obsah.
  4. Web Priznaky.info nemůžete používat pro zveřejňování a distribuci ilegálního materiálu, vyhružný, urážlivý, obtěžující, hanlivý, nebo rasově či etnicky škodlivý obsah, nebo jakýkoliv obsah vyjadřující nenávist vůči jakékoliv osobě nebo skupině osob z důvodu rasy, náboženství, barvy, vyznání, národnostního původu nebo sexuální orientace, nebo k šíření nevyžádaných reklamních či propagačních materiálů jakéhokoliv druhu.

Záruka a omezení odpovědnosti

Stránka Priznaky.info je poskytována "tak, jak je". Užívání informací získaných prostřednictvím těchto stránek je na vlastní nebezpečí. Priznaky.info nic nezaručuje a tímto se zříká jakýchkoliv záruk ve vztahu k této stránce, včetně záruky přesných a úplných informací nebo bezpečností poskytnutých dat. Priznaky.info nezaručuje, že tato stránka bude fungovat nepřerušeně nebo bez chyb, virů a jiných škodlivých komponent.

Priznaky.info není zodpovědná za bezpečnost dat nebo souborů nahraných na tento server. Jakákoliv data nebo soubory mohou být vymazány z našich serverů bez předchozího upozornění z jakéhokoliv důvodu.

Pokud máte dotazy a připomínky ohledně těchto podmínek můžete nám napsat.