+ příznaky.info

Astma (Asthma Bronchiale)

Příznaky

Seznam příznaků, které se mohou u onemocnění vyskytovat. Zvýrazněně jsou projevy které jsou nezbytné, ostatní se mohou ale nemusí vyskytovat.

Výskyt

V USA žije asi 10 milion; astmatiků. Mezi roky 1980-1987 vzrostl výsky astmatiků o cca 30% a mezi roky 1970-1987 vzrostl počet hospitalizovaných s astmatem trojnásobně. U černochů byla nutná hospitalizace dvakrát častější než u bílé rasy. Úmrtnost mezi roky 1980-1987 vzrostla o 31%.

Charakteristika

Astma - tedy obstrukce dýchacích cest je způsobena kombinací faktorů:

  • křeč hladkého svalsva dýchacích cest
  • otok sliznic dýchacích cest
  • zvýšené vylučování hlenu
  • alergická reakce na stěnách bronchů
  • poškození tkáně bronchů

Typické je, že všichni astmatici mají oproti zdravému člověku přehnanou reakci na různé podněty. Síla reakce závisí na stupni zánětu a z toho vyplívající nutnosti léčby.

Příznaky a projevy

Obstrukce dýchacích cest má vliv na okysličování krve. V postižených místech k okysličování nedochází a hladina kyslíku v krvi klesá a je při záchvatu měřitelná. V takovém případě se snaží pacient chybějící kyslík kompenzovat hyperventilací, což vede ke svalové slabosti a zůžení dýchacích cest. V tomto okamžiku je pacient na začátku respiračního selhání kdy celkového výdechového průtoku je okolo 10% oproti původnímu stavu.

Celkové projevy, frekvence a intenzita se liší člověk od člověka. Někteří nemají žádné obtíže až na občasné epizody, jiní mívají mírný kašel s těžšími epizodami kdy jsou vystaveni alergenům nebo jiným dráždidlům. Pacient většinou zmiňuje dušnost, pískot, kašel případně i tlak na hrudníku.

Velmi častým příznakem u dětí bývá svědění na přední straně krku a nad hrudní kostí. Jediným příznakem může být suchý kašel, hlavně v noci a při námaze.

Kašel během záchvatu je suchý, pokud už dochází k vykašlávání hledu tak po záchvatu.

Léčba

Samotná léčba se dá rozdělit na dvě části

  • akutní léčba záchvatu
  • dlouhodobá každodenní léčba

Dnešní farmaka dovolují pacientovi vést relativně normální život i přes některé vedlejší účinky léků. Akutní léčbu určuje lékař a odvíjí se od stupně astmatu. Zahrnuje různé léky ovlivňující hladké svalstvo, tlumení alergické reakce, snižování citlivosti bronchů a prevenci obstrukce. Při záchvatech se objevuje úzkost ze strachu z udušení a podle toho je nutné k pacientovi se i chovat.Napište nám Váš příběh!