+ příznaky.info

Plicní embolie

Příznaky

Seznam příznaků, které se mohou u onemocnění vyskytovat. Zvýrazněně jsou projevy které jsou nezbytné, ostatní se mohou ale nemusí vyskytovat.

Původ

Vmetek který způsobí embolii je trombus, který se obvykle vytvoří v žilách dolních končetin nebo pánve. Vzácně pocházejí ze žil horních končetin nebo jiných částí těla. Vzácně se také může jednat o tukové emboly, které se odštěpují při frakturách a se může jednat o plodovou vodu.

Stav poté co embol ucpe plicní tepnu/kapiláry může vést k syndromu respirační tísně. K plicnímu infarktu dochází v cca 10% případů.

Důsledky

Změny a projevy ke kterým může docházet:

  1. Plicní hypertenze - díky vyšší rezistenci krevního zásobení, musí generovat plíce vyšší tlak v tepně
  2. Tachypnoe - spojená s dušností a při embolické epizodě je vždy přítomna
  3. Arteriální hypoxémie - snížená koncentrace kyslíku v krvi
  4. Plicní infarkt - u jinak zdravých pacientů je nepravděpodobný nicméně pacienti s abnormálním plicním oběhem mohou být plicním infarktem postiženy

Příznaky a projevy

Kromě dušnosti může být přítomen kašel, vykašlávání krve, horečka.

Plicní embolie může být podle závažnosti a původnímu stavu pacienta smrtelná mezi 5-50%.

Léčba

Při příhodě je léčba víceméně podpůrná, podávají se analgetika proti bolesti. Pacient se nechá dýchat kyslík. Při hrozbě hypertenze/hypotenze se reguluje tlak vhodnými farmaky.

Následná léčba ze zabývá prevencí tvorby dalších trombu a embolizace. Pokud je to u pacienta vhodné podává se heparin následně i warfarinNapište nám Váš příběh!