+ příznaky.info

Pneumotorax

Příznaky

Seznam příznaků, které se mohou u onemocnění vyskytovat. Zvýrazněně jsou projevy které jsou nezbytné, ostatní se mohou ale nemusí vyskytovat.

Galerie

Pneumotorax

Pneumotorax na RTG snímku lze rozeznat podle zhroucené kresby plic

Co je pneumotorax?

Pneumotorax je volný vzduch mezi viscerální a parietální pleurou - srozumitelněji řečeno vniknutý vzduch mezi poplicnicí a pohrudnicí. Rozlišujeme několik typů pneumotoraxu:

 1. Traumatický pneumotorax - Normálně je vzhledem elasticitě tkáně plic v okolí nižší tlak než atmosférický. Po úrazu se může vzduch do dutiny okolo plic dostat několika cestami.

  • Otevřený pneumotorax - vzniká při vnějším poranením hrudníku, kdy vzduch zvenčí vnikne do pleurální dutiny a vyvolává kolaps plíce
  • Zavřený pneumotorax - po penetraci dutiny se opět stává vzduchotěsnou, případně může vzduch dále nasávat - může se stát při lékařských výkonech, případně při stavu kdy žebro probodne plíci a vzduch vniká z plíce.
  • Plicní barotrauma - důležitou příčinou bývá napojení pacientů na mechanický ventilátor obzvláště u pacientů u kterých je nutný vyšší insiprační tlak kvůli závážnému onemocnění resp. syndromu dechové tísně
 2. Spontánní pneumotorax - vzniká bez předchozího poranění.

  • Prostý pneumotorax - vzníká obvykle při prasklině apikální buly (lajcky vzduchové cisty), nejčastěji u můžu mladších 40 let. Obvykle nesouvisí s námahou, ale spíše změnou okolního tlaku - tedy létání nebo potápění.

  • Komplikovaný pneumotorax - vzniká nejčastěji u pacientů s těžkým emfyzémem (nahromadění vzduchu v tkáních) a objevuje se převážně u osob staršího věku. Zde hrají velkou roli a komplikuje léčení řada jiných plicních nemocí: astma, absces, cystická fibróza, TBC

 3. Tenzní pneumotorax (s pozitivním tlakem) - vzniká, jestliže záklopkový mechanizmus umožňuje vstup vzduchu, ale komplikuje jeho unikání. V tom případě stoupá vnitřní tlak nad hodnoty atmosférického a následuje úplný kolaps plíce.

 4. Indukovaný pneumotorax - uměle vyvolaný zejména pro účely torakoskopie (endoskopická diagnostika hrudní dutiny)

Projevy a příznaky

Projev se liší hlavně v závislosti na velikosti pneumotoraxu a stádiu plicního onemocnění. Pacient může pociťovat minimální příznaky až po těžkou dušnost s hrozbou respiračního selhání. Na začátku se může objevit bolest na hrudi, dušnost a mnohdy i suchý kašel. Bolest může vystřelovat do ramene nebo do břicha.

U malého pneumotoraxu může být jediným příznakem oslabené dýchání. Velký nebo tenzní pneumotorax se dá odhalit bubínkovým poklepem. Snížená hladina kyslíku se obvykle při spontáním nebo prostém pneumotoraxu neobjevuje.

Obvyklá diagnostická metoda je RTG kde je zřetelná plicní kresba. Malý pneumotorax lze přehlédnout na rutinním snímku plic v nádechu, nicméně při RTG výdechu bývá patrný.

Prognóza a léčba

Při malém spontánním pneumotoraxu není léčba nutná. Vzduch se absorbuje během několika dní, u většího to může trvat 2-4 týdny. U velkých se může se pomoci drenáží s jednocestným ventilem nebo sáním.

Při tenzním pneumotoraxu je důležitý velmi rychlý zásah, obvykle pouze jehlou připojenou k ventilu a velké stříkačce.Napište nám Váš příběh!