+ příznaky.info

Zápal plic (pneumonie)

Příznaky

Seznam příznaků, které se mohou u onemocnění vyskytovat. Zvýrazněně jsou projevy které jsou nezbytné, ostatní se mohou ale nemusí vyskytovat.

Galerie

Pneumokokový zápal plic

Fotografie rentgenu zápalu plic způsobeného pneumokoky zdroj: Dr Jeremy Jones, Radiopaedia.org

Co je zápal plic?

Zápalem plic se rozumí akutní infekce plicní tkáně, především plicních sklípků a bronchů. Původců onemocnění je velké množství - u dospělých jsou to hlavně baketerie několika druhů, u dětí způsobují zápal plic především viry.

V USA dostane pneumonii ročně asi 2 miliony lidí z toho 40 000-70 000 jich umírá. Pneumonie jako příčina smrti je na šestém místě mezi všemi onemocněními. V rozvojových zemích jsou infekce dolních cest dýchacích na prvním místě nebo na druhém po průjmových onemocněních.

Diagnóza

Ačkoliv je známo mnoho původců, je paradoxně velmi těžké zjistit konkrétního původce. Samotný patogen není zjistitelný u 30-50% pracintů s projevy nemoci. Problém metody kultivace z vykašlaného hlenu spočívá v kontaminaci bakteriemi při průchodu horních cest dýchacích. U bakteriální pneumonie je nejspolehlivějším zdrojem kultivace z krve, při výpotku z tekutiny, případně ze vzorků odebraných přímo ze spodních cest dýchacích.

Bakteriální pneumonie

 • Pneumokoková pneumonie

  Nejčastější typ pneumonie - původcem je Streptococcus pneumoniae. Nejvíce nosičů je zaznamenáno v zimě mezi dětmi a jejich rodiči. Do plic se bakterie dostane inhalací přes horní cesty dýchací. Pneumokokové infekci často předchází infekce horních cest dýchacích, začátek bývá spojený s třesavkou (pokud nevymizí nejedná se o tento typ pneumonie), následuje horečka, bolesti při dýchání, kašel, dušnost a celková nevolnost. Kašel může být suchý, později vykašlávání hnisu, zabarveného do oranžova případně s žilkami krve. Pro léčbu se používají penecilíny.

 • Pneumonie vyvolaná haemophilus influenzae

  Bakterie H. ingluenzae je uváděna jako druhý nejčastější původce pneumonie po S. pneumoniae. Nejčastěji se objevuje u dětí okolo 1 roku, předchází jí rýma a v polovině případů i výpotek na plicích. Léčí se antibiotiky.

 • Stafylokoková pneumonie

  Jedná se o přibližně 2% pneumonií, je způsobena bakterií Staphylococcus aureus(také zlatý stafylokok). Projevy jsou stejné jako u pneumokokové pneumonie, ale třesavka a zimnice se opakuje, objevují se výpotky. Úmrtnost 30-40% závisí na závažnosti doprovodných onemocnění, které jsou ve valné většině přítomny. Odpověď na penicilin je delší a objevuje se na něj rezistence.

 • Streptokoková pneumonie

  Největší epidemie streptokokové pneumonie nastala mezi vojáky v první světové válce. Od té doby jsou málo časté případy, většinou doprovázející chřipku, spalničky, neštovice nebo černý kašel.

 • Další typy bakteriálních pneumonií

  Podle původců existují další druhy: Friedländerova pneumonie, Pneumonie při legionářské nemoci, málo častá mykoplazmová pneumonie, chlamidiová pneumonie nebo pneumonie z moru

Virové pneumonie

Nejčastějším původcem virových pneumonií jsou kromě jiných viry chřipky a to jak A i B. Vznikem závažného onemocnění s původcem chřipky typu A jsou obzváště ohroženy staří lidé jelikož více než 90 procent úmrtí bylo u osob starších 65 let. Viry influenzy B způsobují lehčí průběh onemocnění, vyší mortalita se vyskytuje např. v domovech důchodců.

Projevy virové pneumonie

Většina pacientů má bolesti hlavy, svalové bolesti, vykašlává hnisavý hlen. Nejlépe rozpoznatelné je onemocnění při RTG vyšetření.

Mykotická pneumonie

Mykotická pneumonie bývá komplikací u pacientů s AIDS a při antibakteriální léčbě zejména u pacientů s oslabenou imunitou. Většina pacientů má horečky, dušnost a suchý neproduktivní kašel, průkazné je vyšetření RTG.

Ostatní

Můžeme sem zařadit také psitaktózu (přenášená papoušky),pooperační pneumonii, aspirační pneumonie (způsobená cizí tekutinou, částicemi, nebo chemicky).Napište nám Váš příběh!