+ příznaky.info

Anorexie (Anorexia nervosa)

Příznaky

Seznam příznaků, které se mohou u onemocnění vyskytovat. Zvýrazněně jsou projevy které jsou nezbytné, ostatní se mohou ale nemusí vyskytovat.

Galerie

Oběť anorexie

Kate Chilver, umřela v 31 letech na masivní selhání orgánů po 16 letech strádání s anorexií. V době úmrtí vážila méně než 30kg.

Co je anorexie?

Anorexie je porucha charakterizovaná narušeným vnímáním vlastního těla, nadměrným úbytkem hmotnosti, morbidním strachem z obezity a amenoreou u děvčat.

Pouze 5% pacientů jsou muži. Porucha obvykle začíná v adolescentním věku, někdy prepubertálně, méně často v dospělosti. Většina pacintů je ve střední a horní socioekonomické vrstvě převážně ve společnosti západního typu. Onemocnění může být mírné přechodné, ale i dlouhodobé téžké. Úmrtnost u diagnostikovaných pacientů je podle studií 10-20%, nicméně reálně bude nižší jelikož mnoho mírnějších případů pravděpodobně není diagnostikováno.

Příčina je neznámá. Nejspíše se na ní podílí mnoho externích faktorů stejně jako faktory genetické, psychické i metabolické. Anorexia nervosa je velmi vzácná v místech s nedostatkem jídla. A naopak jen malé procento děvčat, které se setkají s dietou nebo jiným prostředkem na úpravu váhy dojde až do fáze, kterou můžeme nazvat anorexií.

Příznaky a projevy

Před začátkem nemoci jsou pacienti charakterizováni jako úzkostní, se smyslem pro povinnost, inteligentní a ctižádostiví. Prvním náznakem je zájem o hmotnost a omezování příjmu potravy ačkoliv je pacient ve skutečnosti hubený. Necítí se býti nemocnými, k lékaři je přivádí pouze přidružené nemoci nebo např. nadýmání, zácpa, bolesti břicha.

Přestože anorexii charakterizujeme jako nezdravý vztah k jídlu, pacient chuť k jídlu neztrácí, naopak studuje diety, kalorické hodnoty, hromadí, zahazují jídlo nebo ho připravují pro jiné. Asi u 50% pacientů se vyskytuje žravost s následným zvracením - bulimie.

U žen je se ztrátou váhy typicky spojeno vynechání menstruace. U obou pohlaví je přítomna ztráta chuti o sexuální život. Přes deficit příjmu zůstávají pacienti přehnaně aktivní a práci a pohyb někdy přímo vyhledávají. Časté jsou deprese a lhaní ohledně příjmu potravy.

Léčba

Samotnou léčbu lze rozdělit do dvou fází:

  1. krátkodobá - obnovení hmosti a záchrana života. Může být nutná hospitalizace. Málokdy je nutná výživa sondou, u pacientů s depresemi se podává odpovídající medikace.

  2. dlouhodobá - překonávání pacientovo odporu ke zvyšování hmotnosti pomocí psychiatra, stejně jako rodinná terapieNapište nám Váš příběh!