+ příznaky.info

Bulimie (Bulimia nervosa)

Příznaky

Seznam příznaků, které se mohou u onemocnění vyskytovat. Zvýrazněně jsou projevy které jsou nezbytné, ostatní se mohou ale nemusí vyskytovat.

Co je bulimie?

Bulimie je přesně charakterizována jako porucha charakterizivaná opakovynými epizodami žravosti, během nichž pacient ztrácí kontrolu nad jídlem a na druhé straně vyvoláváním zvracení, užíváním laxancií a diuretik nebo přísnou dietou a hladověním, jimiž chce překonat důsledky žravosti.

Bulimie stejně jako anorexie postihuje převážně mladé ženy ve střední a vyšší sociální skupině.

Příznaky a projevy

Žravost může způsobit akutní dilataci žaludku až rupturu. Vyvolávané zvracení vede k poškozování zubní skloviny, zvětšení příušní uzliny a ezofangitidě. Pokud nemocný vyvolává zvracení v podroušeném stavu pod vlivem drog nebo alkoholu, může dojít k vdechnutí žaludečního obsahu. Zvracení a průjmy vedou k masivní ztrátě draslíku (hypokalémie)

Na rozdíl od anorektických pacientů jsou si bulimičtí pacienti vědomi svého problému a mnohem snadněji se svěřují do péče lékařů. Jsou méně introvertní a jednají více impulzivně, což se může projevit i ve vztahu k alkoholu, drogám a mnohdy se objevuje i deprese.

U bulimiků je typické, že jejich tělesná hmotnost značně kolísá. Dalším příznakem je nevysvětlitelná ztráta draslíku. Zduření příušních žláz, poškození zubů nebo jizvičky na rukou se objevují díky vyvolávání zvracení. Diagnóza se však určí přesněji podle pacentovo popisu střídání žravosti a vyprazdňování.

Léčba

Láčba nemoci má dva přístupy - psychologickou léčbu a farmakologickou. Obvykle se medikují antidepresiva přestože deprese nemusí být přítomna. Nezvládnutelná povaha choroby většinou vede lékaře k odeslání ke specialistům na poruchy v příjmu potravy.Napište nám Váš příběh!