+ příznaky.info

Dyspnoe

Problém s dýcháním, např. dušnost

Máte fotografii, příběh z léčení nebo doporučení?

Nemoci s tímto příznakem