+ příznaky.info

Mor (Dýmějový mor, černá smrt)

Příznaky

Seznam příznaků, které se mohou u onemocnění vyskytovat. Zvýrazněně jsou projevy které jsou nezbytné, ostatní se mohou ale nemusí vyskytovat.

Galerie

Mrtvý pacient s dýmějovým morem

Fotografie pacienta s dýmějovým morem zdroj: wikipedia

Jak se přenáší?

Bacil způsobující mor je Yersinia pestis. Primárně se mor vyskytuje u volně žijících hlodavců - krys, myší, veverek. Dřívě probíhaly velké epidemie, v soušasnosti se infekce objevuje sporadicky, případně v lokálních epidemiích.

Mor se z hlodavce na člověka přenáší infikovanou blechou. Z člověka na člověka se mor přenáší kapénkou pokud je původcem člověk s bubonickou formou (napadené jsou limfatické uzliny) a nebo sepsí, u člověka u kterého došlo k vytvoření plicních ložisek. Kapénková nákaza vede k plicní formě moru. V USA jsou hlášeny případy hlavně v souvislosti s chovem domácích zvířat - tedy po kousnutí, příp. vdechnutí kapének např u kočky.

Formy a projevy

  • Bubonický mor (dýmějový mor) - nejčastější forma. Inkubační doba je široká, od několika hodin do 12 dnů, průměrně ale 2-5 dní. Začátek bývá náhlý, doprovázený zimnicí a horečkou. Ta bývá okolo 39.5-41°C. Puls se zrychluje, je nitkový a bývá pozorována hypotenze tedy snížení krevního tlaku.

    Dochází ke zvětšení lymfatických uzlin, je typické zduření a zrudnutí okolní kůže. Prvotní povrchový projev je různý může vypadat jako drobný puchýřek i jako rozsáhlý příškvar. Nemocný bývá zmatený a rychle umírá, úmrtnost bývá až 60%.

  • Primární plicní mor - inkubační doba 2-3 dny. Začátek je náhlý, provázený vysokou horečkou, zimnicí, tachykardií a často stresující bolestí hlavy. Kašel se rozvíjí postupně až do stádia s růžovým spěněným hlenem. RTG ukazuje rozvíjející pneumonii. Většina neléčených pacientů umírá do 48 hodin od prvních příznaků.

  • ostatní formy - bubonická forma může být zkomplikována sepsí, která může nemocného usmrtit ještě před prvními příznaky. Vzácně se objevuje zánět mozkových blan nebo zánět htanu.

K diagnostice se využívá vyšetření krve.

Prevence a léčba

Nejdůležitějším preventivním opatřením je hubení hlodavců a obrana proti hmyzu (repelenty). Očkování se všeobecně nedoporučuje byť je poměrně účinné, doporučuje se zvážit preventivní použití tetracyklinu po šesti hodinách po dobu pobytu v zamořené oblasti.

Léčba musí být zahájena rychle, v takovém případě klesá úmrtnost pod 5%. Pro léčbu se používají léky ze skupiny Streptomicínů nebo tetracykliny.Napište nám Váš příběh!